ببخشید که متولد شدم

dazai.gif 

 

生まれてすみません

ببخشید متولد شدم

太宰治

دازایی اُسامو    ۱۹۰۹-۱۹۴۸

/ 3 نظر / 124 بازدید

چقدرزيبا اري واقعابايد عذرخواست

پونه

چقدرزيبا اري واقعابايد عذرخواست

ماه تي تی

سلام عمو قهدت! خونه‌ی ما چلا نميايی؟!