پست های ارسال شده در تیر سال 1383

چهارمين سالگرد درگذشت شاملوی بزرگ

احمد شاملو <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> アフマド.シャームルー   (一九〇五-二〇〇〇)     آقای دکتر ! نیم قلبم اینجاست. نیم دیگرش در اوین است ، هرروز تیرباران اش ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 69 بازدید